top of page

Laboratori i teknologjisë

Bashkëpunimi, Mendimi Kritik, Kreativiteti dhe Komunikimi

Ne do të mësojmë rreth shkencës kompjuterike dhe kodit duke përdorur këto faqe interneti:

Screen Shot 2021-11-05 at 8.18.38 AM.png

K-213

login_button_school.png

K-216

KodableIcon.png

K-238

kopshti i fëmijëve

Ne do të praktikojmë aftësitë e tastierës, miut dhe navigimit të faqes në internet duke vizituar këto faqe interneti argëtuese!

Fox in Typetastic logo
Gingerbread
keyboard zoo logo
Robot icon
Dance Mat App Screen
g1.png
alphabet
chef cookie monster
Pumpkin
WIXIE ICON
bottom of page