top of page

Laboratori i teknologjisë

Bashkëpunimi, Mendimi Kritik, Kreativiteti dhe Komunikimi

Klasa 5

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

tinkercad-logo.png

Blumer/Frasier

tinkercad-logo.png

5-301

tinkercad-logo.png

5-303

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

Screen Shot 2023-12-11 at 8.47_edited.jpg

CS Choice Board

Carnival

Code a Carnival

microbit

Microbit

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

typing game
Typing Club game
Typing Rocket game

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

scratch logo
Screen Shot 2022-09-07 at 9.24_edited.jpg
ABC Ya logo
Screen Shot 2022-09-07 at 9.27_edited.jpg
Quick draw logo
mathigon logo

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar sigurinë në internet dhe qytetarinë dixhitale.

Grade 5 student work website
search shark game
mix n mash game
password protect game
evolve game
twalkers game
share Jumper game
bottom of page