top of page

Laboratori i teknologjisë

Bashkëpunimi, Mendimi Kritik, Kreativiteti dhe Komunikimi

Klasa 4

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar sigurinë në internet dhe qytetarinë dixhitale.

Tinker Logo

4-304

Tinkercad Logo

4-306

Tinker logo for class

4/5-227 & 4-302

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar sigurinë në internet dhe qytetarinë dixhitale.

grinch game screen

Grinch Hour of Code

two elves in a santa costume

Dancing Elves

nasa space jam

NASA Space Jam

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

typing game
Keybaord Zoo 2 game
Typing Club game
Typing Rocket game

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar sigurinë në internet dhe qytetarinë dixhitale.

share Jumper game
search shark game
password protect game
twalkers game

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

scratch logo
Screen Shot 2022-09-07 at 9.24_edited.jpg
ABC Ya logo
Screen Shot 2022-09-07 at 9.27_edited.jpg
Quick draw logo

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar sigurinë në internet dhe qytetarinë dixhitale.

Robot Icon
bottom of page