top of page

Laboratori i teknologjisë

Bashkëpunimi, Mendimi Kritik, Kreativiteti dhe Komunikimi

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

typing logo
Robot icon
Keybaord Zoo2 game
Typing Club game
Typing Rocket game

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar sigurinë në internet dhe qytetarinë dixhitale.

password protect game
twalkers game

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar shkencën kompjuterike dhe kodimin.

images.png

3-313

images.png

3-313

two elves in a santa costume

Dancing Elves

grinch game screen

Grinch Hour of Code

Dance Party with alien and robot

Dance Party

Klasa 3

bottom of page