top of page

Laboratori i teknologjisë

Bashkëpunimi, Mendimi Kritik, Kreativiteti dhe Komunikimi

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar kodin.

code logo 1-203

1-203

beach clean up icon

Beach Cleanup

code logo 1-202

1-202

rodo code icon

Rodo Code

two elves in a santa costume

Dancing Elves

be kids icon

Beach Cleanup

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

Dance Mat Typing Program Screen
Typing Rocket game
keyboard zoo game 1
Keyboard Revolution Game Screen
Keybaord Zoo 2 game
children in costume to trick or treat

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

WIXIE ICON
Robot icon 1
ABC Ya logo
robot icon 2
Starfall logo

Klasa 1

bottom of page