top of page
Image of letters P T A

Shoqata e Mësuesve të Prindërve të SP 201 

Image of people sitting at a table

Takimi i ardhshëm i PTA

 8 dhjetor 2021 
fillon në orën 18:00

Bordi Ekzekutiv
2021-2022
 
President
Princesha Dillon
Nënkryetari
Deepti Sharma
Sekretari
Latoya Hogan
Arkëtar
Everllaliz Lopez

Email

ps201pta@gmail.com

 

Telefoni

(718) 359-0620  

jashte. 1382

 

Adresë

Rr. 65-11 155,

Flushing, NY 11367

Datat e takimit të PTA
2021-2022

Në SP 201, takimet tona mbahen një herë në muaj. Më poshtë janë datat e takimeve tona të PTA:

 

 • 13 tetor 2021

 • 10 nëntor 2021

 • 8 dhjetor 2021

 • 12 janar 2022

 • 9 shkurt 2022

 • 9 mars 2022

 • 13 prill 2022

 • 11 maj 2022

 • 8 qershor 2022

PA/PTA

Përmbledhje e NYCDOE

PTAlink mbështet PTA në shkollat e qytetit të Nju Jorkut

Modelet e njoftimeve të takimit

  Modeli i njoftimit për mbledhje  mund të printohet dhe plotësohet në mënyrë që prindërit të mund të informohen për takimet e ardhshme të PA/PTA.

Datat e takimit të PTA
2021-2022

Në SP 201, takimet tona mbahen një herë në muaj. Më poshtë janë datat e takimeve tona të PTA:

 

 • 13 tetor 2021

 • 10 nëntor 2021

 • 8 dhjetor 2021

 • 12 janar 2022

 • 9 shkurt 2022

 • 9 mars 2022

 • 13 prill 2022

 • 11 maj 2022

 • 8 qershor 2022

Rregullorja e Kancelarit A-660

  Rregullorja e Kancelarit A-660  (CR A-660) rregullon të gjitha aspektet e PA/PTA, duke përfshirë zgjedhjet, financat, konfliktet e interesave, ankesat, aktivitetet dhe ngjarjet për mbledhjen e fondeve. Është thelbësore që të gjithë anëtarët e bordit të PA/PTA të një shkolle të lexojnë CR A-660 dhe të jenë të njohur me pasqyrën e rregulloreve.  

  Rregullorja e Kancelarit  faqja ka CR A-660 në të nëntë gjuhët e mbuluara.

Datat, axhendat dhe procesverbalet e takimeve SLT 2019-2020

Në SP 201, takimet tona mbahen një herë në muaj. Takimet mbahen në bibliotekën e shkollës sonë. Takimet fillojnë në orën 16:00.
Më poshtë janë datat e takimeve të SLT për vitin shkollor 2019-2020:

Rendi i ditës 24 shtator 2019

Rendi i ditës 29 tetor 2019 

Rendi i ditës 26 nëntor 2019 

Rendi i ditës 17 dhjetor 2019 

Rendi i ditës 28 janar 2020 

Rendi i ditës 25 shkurt 2020

Rendi i ditës 24 Mars 2020 

Rendi i ditës 28 Prill 2020 

Rendi i ditës 26 maj 2020 

Rendi i ditës 16 qershor 2020 

bottom of page