top of page

Përparimet e matematikës

Grafikët e mëposhtëm janë shpjegime të dobishme të fazës së të mësuarit të fëmijës suaj për secilën temë.

Numri dhe numërimi i hershëm

Progresi i shumëzimit

Mbledhja & Zbritja

Thyesat: Kuptimi, Ekuivalenca & Krahasimi

Ecuria e Divizionit

bottom of page