Këndi i këshilltarit udhëzues

Mrs. Malcolm

Një mesazh nga këshilltari juaj udhëzues.

Zonja Malcolm,

Këshilltar udhëzime

Të nderuar prindër/kujdestarë:

 

Përshëndetje dhe mirëseardhje në PS 201.  Ne jemi të përkushtuar ndaj një programi të fortë arsimor që promovon rritjen akademike dhe personale për të gjithë studentët tanë.  Çdo student do të bëhet produktiv, i përgjegjshëm, individë me vetëbesim, me bazë të fortë akademike dhe aftësi për të bërë zgjedhje inteligjente.  Qëllimi ynë është të kultivojmë një ndjenjë krenarie te të gjithë nxënësit tanë, shkollën dhe komunitetin tonë.  Çdo anëtar i stafit, prind dhe anëtarë të tjerë të komunitetit ndajnë këtë filozofi.  Ne kemi zbatuar një sërë programesh dhe kornizash që do ta ndihmojnë fëmijën tuaj të jetë më i miri që mund të jetë gjatë ndjekjes së shkollës sonë.

 

Sinqerisht,

Zonja Malcolm

Këshilltar udhëzime

Lidhje të dobishme DOE

Udhëzues  Programet

Ms. Malcolm with a group of students
Ms. Malcolm with the Heart to Heart club students
Three Penguin Patrol Students
The Heart to Heart club students with Ms. Malcolm
Mrs. Malcolm's Counseling Suite and Library
sanford harmony logo

Sanford Harmony

Imagine a classroom where students are empowered to connect, communicate, collaborate, embrace diversity, and resolve conflict. Welcome to Sanford Harmony—a social-emotional program that builds strong classroom relationships and supportive learning communities.

The goal of Harmony is to integrate the evidenced-based strategies of Meet Up and Buddy Up and grade level lessons and activities into classroom schedules — and promote the development of today’s students into respectful, compassionate, and caring adults for the future.

kids at hope logo

Kids At Hope

Kids at Hope is not another program; it is first and foremost a belief system, supported by a cultural strategy and then enhanced by programs. Kids at Hope’s vision is that every child is afforded the belief, guidance and encouragement that creates a sense of hope and optimism, supported by a course of action needed to experience success at life’s four major destinations: Home & Family; Education & Career; Community & Service; and Hobbies & Recreation. Kids at Hope inspires, empowers and transforms schools, organizations serving youth and entire communities to create an environment and culture where all children experience success, ​NO EXCEPTIONS​!