top of page

NA KONTAKTONI

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////

Adresë:  65-11 155th Street, Flushing, NY 11367

Numri i telefonit të shkollës:  (718) 359-0620

Telefoni celular i koordinatorit prind: (347)201-2856

Email-i i koordinatorit të prindit:  pwang@schools.nyc.gov

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////

Të dhënat tuaja u dërguan me sukses!

bottom of page